Bismillah.

En doğrusunu Allah (O’nun Şanı Ne Yüce ) bilir.

Bismillah deliliğime;  O’nun adıyla başlayan iş güzel biter. O’nun adıyla biten iş güzellikleri çağırır sondan başa…
Ve ey nefsine yenik düşmekten sakınamayan insan, sen; O’nun adıyla başlayan solukların gibi sen de O’nu tesbih et.

Elif, lam, mim.
Elif, lam, mim, sad.
Elif, lam, ra.
Elif, lam, mim, ra.
Ha, mim.
Ha, mim, ayın, sin, kaf.
Ta, sin, mim.
Ta, sin.
Kaf, ha, ya, ayin, sin, kaf.
Ta, ha.
Ya, sin.
Sad.
Kaf.
Nun.

Kesik okuduğum bu harflerin ardından gelen mektup, İslamı yaymak için atların üzerine binip; çölleri aşan ordunun adlarıdır.
İlk harf ile başlayan tüm başlangıçların gittiği istikamettir yönümüz.
Atların üstünde En Sevgili’den verilen emaneti yerine ulaştırmak isteyenlerin davasıdır.

Adına İlayı Kelimetullah deriz; ülkünün ışığıdır altı yöne ok ok fırlayan ordunun neferlerinin adı.
Her ışığın vardığı yerdeki sevinç patlamasıdır. Gönüllere merhaba diyen ses…
Merhaba Elif, lam, mim.
Merhaba.

Kesik kesik okunan her yöne dağılan ve kaçınılmaz olan aynıdır.  Kaf.
Dağların ardından, bozkırların üzerinden koşan Akbar ya da Taş Çaynar’dır. Şu gök gürültüsünün üzerinde uçan kartal kanatlı uzun yeleli atlardır.
Bir adımı Asyada bir adımı Avrupa’dadır.

Hurufu Mukattaa Türktür velhasılı.
Peygamberin dağalsın diye dört bir yana İslam, eline tutuşturduğu ordudur İslama davet mektuplarını…